Bestel hier: De Werken aan de Westerschelde

De Werken aan de Westerschelde gaat over de verdedigingsstelling die de voormalige vesting en kustbatterij van Terneuzen en het Fort van Ellewoutsdijk lange tijd hebben gevormd. Een unieke verdedigingsstelling gesitueerd aan een rivier met een internationale betekenis: de Westerschelde. Dit gegeven levert een uniek stuk militaire- en vestingbouwkundige geschiedenis op.

In dit boek beschrijft Dennis van Nieuwenhuijzen het ontstaan en de ontwikkeling van deze Zeeuwse verdedigingsstelling, van de eerste plannen in 1833 tot haar opheffing. In dit boek laat de auteur zien hoe modernisering van de oorlogsvoering en een bijna voortdurende politieke discussie over het voortbestaan van deze stelling ook zijn tol eisten op het gebied van de verdedigbaarheid. Desalniettemin bleken verschillende ministers van Oorlog erg veel waarde te hechten aan de politieke functie van beide versterkingen, namelijk dat Nederland bereid was om de neutraliteit op de Westerschelde militair te verdedigen.

Enig resultaat

Enig resultaat